Logo VerSUS
Hulp

 

 

Joure, 25 juni 2022

L.S,

Na een periode van bijna 20 jaar, waarin steunpunt VerSUS met betrekking tot uitkeringsgerechtigden, gehandicapten en minima een grote bijdrage heeft geleverd aan de bevolking van voorheen de gemeente ’Skarsterlân’ (vanaf 2004) en later van gemeente ’De Fryske Marren’ (2014), meent het bestuur van VerSUS dat er een punt gezet dient te worden aan de werkzaamheden die VerSUS al die jaren heeft verricht.

Het werk van VerSUS heeft vooral in de beginjaren een grote vlucht gekregen door het verstrekken van de KANSKAART; in verschillende wijken werd de kanskaart huis aan huis bezorgd waarna na verloop van tijd dezelfde adressen werden bezocht om op die wijze aan ’cliënten’ te komen.

Na de fusie van drie gemeenten (Gaasterlân Sleat, Lemsterland en Skarsterlân) tot De Fryske Marren (2014) is op dezelfde voet verder gegaan als men gewoon was in de gemeente Skarsterlân.

In de praktijk bleek dat de kanskaarten-actie, die zowel in Lemmer als in Balk gehouden werd, steeds minder vruchten afwierp en dat het aantal verzoeken om ondersteuning ook in aantal afnam.

Voor het bestuur van VerSUS reden genoeg om zich te beraden over de toekomst van VerSUS.

Het bestuur komt, na veel wikken en wegen, tot de conclusie dat de verdienste van VerSUS in al die jaren van grote betekenis is geweest maar dat door de gewijzigde omstandigheden van fusie en een nieuwe welzijnsorganisatie De Kear, maar ook omdat de tijden aan het veranderen zijn qua inrichting, werkwijzen en organisaties er een punt gezet dient te worden achter het bestaan van VerSUS.

De ledenraad heeft in haar vergadering van 24 juni 2022 ingestemd met het voorstel van bestuur ’Steunpunt VerSUS’ op te heffen met ingang van 1 juli 2022.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaand vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Trees L. Lolkema via mail: t.l.lolkema @ live.nl.

Namens bestuur Steunpunt VerSUS

Trees L. Lolkema / voorzitter

 

Deelnemende organisaties


De deelnemende organisaties zijn: PCOB - St. Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân – KBO Fryslân – Humanitas - Heilige Christoffel Parochie - Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren - Fryske Marren Vitaal


Door op het desbetreffende logo te tikken, krijgt u de website van deze organisatie in beeld (voor zover sprake is van een eigen website)